DOTAZNÍK

Dotazník zájemce o pronájem bytu 2+1 v ulici Lavického, byt č. 4.5 - 3NP, v Třebíči.

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplněním následujícího dotazníku. Na jeho základě lze objektivně a kvalitně posoudit základní kompetence k bydlení a důvěryhodnost zájemce.

Berte prosím na vědomí, že Vámi uváděné informace v dotazníku budou ověřovány v různých veřejných rejstřících (insolvenční rejstřík, centrálni evidence exekucí apod.) a u kontaktů, které pro ověření uvedete. Celková důvěryhodnost zájemce o byt však nikdy není uzavřena jen a pouze na základě dotazníku, ale rovněž na základě telefonického hovoru a osobního setkání (např. v rámci prohlídky bytu). Co považujete z Vašeho úhlu pohledu za doplňující informace, zvyšující Vaši důvěryhodnost, doplňte prosím do komentáře na konci dotazníku. Dotazník je určen pro vážné zájemce a je podmínkou pro domluvu prohlídky bytu!

Zástupci firem, shánějící byt pro své zaměstnance, nás mohou kontaktovat bez vyplněného dotazníku. Uveďte prosím Vaši pozici ve firmě a kompetence k uzavření smlouvy. Tj. zda v případě vzájemné dohody bude potřeba nějaký další firemní schvalovací proces či nikoliv.

Upozorňujeme, že v případě uzavření nájemní smlouvy, bude dotazník její přílohou. Nepravdivě uvedené informace mohou být brány jako porušení nájemní smlouvy podstatným způsobem (§ 2002 NOZ) nebo dokonce jako porušení nájemní smlouvy zvlášť závažným způsobem (§ 2291 NOZ) se všemi z toho plynoucími důsledky.