JOSEF KRIŽAN

„Vědět nestačí, znalosti musíme aplikovat. Chtít nestačí, musíme také konat.“

NOVINKY

BULLET TIMES