NAŠE SLUŽBY

POMŮŽEME VÁM

VYBUDOVAT ŠTÍHLOU FIRMU

TCM

POMŮŽEME SE ZMĚNOU KULTURY FIRMY

Analýzou zjistíme stav Vaší firmy. V rámci workshopu si stanovíme čemu se věnovat. Sestavíme "Roadmap" - plán na 12 měsíců.

ŠKOLENÍ

NÁSTROJŮ A METOD ŠTÍHLÉ VÝROBY

Proškolíme Vaše zaměstnance od základních nástrojů až po pokročilé techniky štíhlé výroby. Důležité je, aby si školení zažili v praxi. Školíme proto u Vás.

5S

NASTAVENÍ SYSTÉMU

Nastavíme systém 5S v kancelářích i výrobě. 5S je spojeno s čistotou, kvalitou a bezpečností práce. V očích zákazníka stoupnete o 100%.

ZLEPŠOVACÍ NÁVRHY

NASTAVÍME SYSTÉM

Nastavíme potřebné ukazatele, procesy vyhodnocení, realizace a odměňování. Zapojíme zaměstnance do rozhodování a zvýšíme tak jejich motivaci.

ZLEPŠOVACÍ PROJEKTY

KOUČING ZAMĚSTNANCŮ

Naučíme Vaše zaměstnance samostatně vést zlepšovací projekty standardním způsobem. Firma bude mluvit jednotným jazykem a vy budete rozumět, co Vám zaměstnanci říkají.

WORKSHOPY

OPTIMALIZUJEME VAŠI VÝROBU

V rámci optimalizačních workshopů popíšeme nejdříve stávající stav, zpracujeme časové analýzy a navrhneme stav budoucí - vybalancujeme výrobní buňku.

TPM

SNÍŽÍME PROSTOJE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Zvýšíme Vaše OEE. Budeme společně řešit prostoje, samostatnou údržbu a preventivní údržbu. Pomocí paretova pravidla vybereme nejhorší stroje, na které se zaměříme.

SMED

ZKRÁTÍME ČASY PŘESTAVEB

Pomocí analýzy provádění přestaveb změníme organizaci práce a technicky zlepšíme přestavby vašich zařízení.

VSM

ZLEPŠÍME VAŠE PROCESY

Zmapujeme vaše procesy, zaměříme se na problémy a navrhneme budoucí stav. Problémy vyřešíme standardní technikou řešení problémů - PDCA.

SHOP FLOOR MANAGEMENT

JEDNODUCHÝ SYSTÉM PORAD

Trápí Vás neustálé porady na kterých se nic nevyřeší? Přerůstají Vám problémy přes hlavu a vaši zaměstnanci čekají, že je vyřešíte?

JAK ZAČÍT?

i 50% ŘEŠENÍ JE LEPŠÍ NEŽ 100%, KTERÉ SE NIKDY NEUSKUTEČNÍ

Navštívíme Vás

Proveďte nás Vaší výrobou a my Vám sdělíme, jaký máte potenciál.

Domluvíme si spolupráci

Dáváme přednost dlouhodobé spolupráci. Změnu kultury firmy nelze řešit v rámci jednoho školení nebo workshopu.

Vaše výsledky se zlepší

Problémy nemá smysl skrývat. Systematickým zviditelňovámím a odstraňováním problémů uvidíte výsledky ihned.